Un tostu kon marmeladu y/o nugatu?

Em preparer un otru tasu d'kafu kon multu latu y un tostu kon bur y marmeladu d'aprikosu o nugatu? Em penser em preferer nugatu.

Vorti novis - New words
em preparer - I prepare (short for "estum preparer")
un otru tasu d'kafu - another cup of coffee
kon multu latu - with lots of milk
y un tostu - and a toast
kon bur - with butter
y marmeladu d'aprikosu - with apricot jam/marmelade
o nugatu - or nougat
em penser - I think/guess
em preferer nugatu - I prefer nougat

Estun esperer tu "feedback"! Por favor, poster un komentu in estu blog y/o visiter-nu in Twitter, in Facebook y/o skriber un e-postu a eurolanguage@gmail.com! 

© 2011 Amiki d'Eulingu
Post a Comment