E(stu)m amer Regensburg

d'Micki Marbh. Estu Regensburg un zitu grandus in sud d'Bavaru kon multi bari, klubi y restoranti. Em amer estu kulturu, tradizonu y dedikazonu...prostu!

Por favoru, poster un komentu in estu blogu y/o at twitter, in grup d'facebook y/o skriber un e-postu a eurolanguage@gmail.com!

© 2010 Amiki d'Eulingu
Post a Comment