Un objektu obskuru d'desiru - Filmadoro espanus Pedro Almodóvar Caballero

Un imagu d'direktoro

Est Pedro nu filmadoro fortunust y internazonalu famust d'Espanu d'sun generazonu. Sun filmi, markirdt con narativu compleksu, sont aplikir ni codi d'melodrama y sont usir elementi d'pop culture, canti populari, humoru ireverentu, colori energetiki y dekoru glosu.

Sont desiru, pasionu, familu y identitu sub temi prevalentusti d'Almodóvar. Sont jouir sun filmi multi populi d'globu y estos un figur majoru sur stagu d'cinema d'globu.

Estos fundir nu firmu espanus d'produkzonu d'filmu El Deseo S.A. con sun fratu Agustín Almodóvar qv'est produzir multi filmi d'Pedro.

Por mori informazoni sur Eulingu contaktir: eurolanguage@gmail.com, con-vil-ud!

© 2009 Skolu d'Eulingu
Post a Comment