♫ Cynn raidh - Song in Duirún by Arne DueringEst cantir Arne Duering un song con nom "cynn raidh" in lingu d'art Duirún qv'vos creirdt in 1982. Por mori informazoni sur Duirún visitir gaisamta.blogspot.com

Ni vordi d'song "cynn raidh" (black bird):

ay bhúlaidh
a teàn duas
ó'gu chynniach raidh
ó'gu chynniach raidh
o le gsaichagh
o le gsaichagh
i teàn cuarfh ni cleatbniach nchó
i teàn cuarfh ni cleatbniach nchó
i teàn cuarfh asn
i teàn cuarfh elv
cii brú
tvuiòtb cluó

Por mori informazoni sur EULINGU contaktir: eurolanguage@gmail.com or eulingu@gmail.com, con-vil-ud!
Post a Comment